Uw voeten, onze zorg

Voetproblemen zijn vervelend en kunnen uw dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden, u wilt hier dus zo snel mogelijk vanaf.

In onze Voetwinkel staat een team aan deskundigen klaar om uw voetproblemen te voorkomen, op te lossen of uw voeten te verzorgen. Allemaal onder 1 dak.

Binnen Voetwinkel Apeldoorn werken al onze disciplines multidisciplinair, dat betekent dat onze medewerkers elkaar veelvuldig en gericht vragen mee te kijken en denken met als doel uw voetproblemen zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Tijdens uw eerste bezoek aan een van onze disciplines, wordt er een intake afgenomen om uw voetproblemen te inventariseren. Bent u verwezen door uw huisarts zal deze intake in eerste instantie worden uitgevoerd door diegene naar wie de verwijzing is gedaan. Komt u zonder verwijzing dan zal er een intake worden gedaan door onze podoloog/podotherapeut die een behandeladvies zal geven. Er vindt bij doorverwijzing door uw huisarts altijd een rapportage plaats naar uw huisarts of behandelend specialist. Komt u zonder verwijzing kan dit desgewenst ook gebeuren. Via intervisie bijeenkomsten kan uw behandelaar uw casus bespreken met de andere teamleden en advies inwinnen over de te kiezen behandeling. Samen wordt er gekeken naar de beste oplossingen om zo uw voetproblemen weg te nemen!